Codex gigas. Nejtajemnější kniha světa?

Codex gigas vznikl na počátku 13. století. To, že jde o rukopis znamená, že byl psán ručně, na pergamen. Pergamen je zpracovaná zvířecí kůže a tento konkrétní rukopis byl psán na kůži oslí. Na výrobu knihy padlo zhruba 160 oslích kůží. Už to naznačuje, že šlo opravdu o obrovský rukopis. Rozměry má 890 na 490 mm a obsahuje 640 stran, váží kolem 75 kg.
temný les
Jednou z největších zajímavostí této knihy je to, že se odborníci na písmo shodli, že většina stran je psána jedním člověkem. Rukopisy byly ve středověku psány v tzv. skriptoriích, která se nacházela nejčastěji u klášterů. Mniši, kteří se písařstvím zabývali měli dokonce omluvené mše, aby se mohli věnovat psaní knih. Vzhledem k době, v které rukopisy vznikaly je jasné, že písaři byli závislí na denním světle. Mohli tedy psát maximálně kolem osmi hodin denně. K tvorbě rukopisu připočítejme kromě samotného psaní (které bylo spíše malování) i linkování stran, tvorbu ilustrací, míchání barev… Práce to byla opravdu náročná nejen časově, a proto kolem Codexu gigas vznikají různé legendy. Jedna praví, že mnich v Podlažickém klášteře (tam kodex pravděpodobně vznikl) neplnil své povinnosti a měl být tvrdě potrestán. Jako odprošení trestu prohlásil, že napíše knihu, jaká ještě nikde nebyla viděna. A že to zvládne za noc. Zjistil, že tento úkol je nemožné splnit, a proto poprosil o pomoc ďábla. Právě obrázek ďábla je asi tou nejznámější ilustrací, kterou v rukopisu můžete najít. Další zajímavostí je, že ďábel v této knize je znázorněn jako malý, macatý s turbanem na hlavě. V době, kdy kodex vznikal však vládla všeobecná představa ďábla taková, že je vysoký, hubený, bledý…
démon u čarodějnice
Historie Codexu gigas jednoduchá také nebyl. Jak bylo zmíněno, nejprve se nacházel v klášteře benediktýnů v Podlažicích, během husitských válek byl přesunut do cisterciáckého kláštera v Břevnově, odtud se dostal na Pražský hrad do sbírek Rudolfa II. a z nich byl odcizen jako válečná kořist při třicetileté válce. Dostal se do Královské knihovny ve Stockholmu, a právě ve Stockholmu zůstává i dodnes.
Tato záhadná kniha má rozhodně zajímavé dějiny, jestli za jejím vznikem stojí opravdu ďábel se asi nikdy nedozvíme.