Dokonalé světlo může lecčemu zabránit

Dokonalé světlo může lecčemu zabránit


Podchodem rázem ubylo havárií. Lidé si na podchod zvykli a používají jej. Ale v noci a za tmy ne! Jak je to možné? Pravděpodobně je v podchodu nevyhovující osvětlení. Lidé mnohdy ani nevidí na konec podchodu. Byli jste se tam za tmy někdy podívat? Světlo, které se dá nazvat bludičkou, na bezpečnosti nepřidá. Spíše rozvine bujnou fantazii chodců. Tady by bodla výbojka 250w. A samozřejmě, že ne jedna.
Pokud něco neuděláte, lidé začnou podchod využívat jen ve dne a v noci si to pomašírují opět přes čtyřproudovku! A to byste byli zase na začátku řešení bezpečnosti.
osvětlený podchod.jpg
Začněte u pořádného světla!
Vůbec nepřemýšlejte nad tím, co udělat. Udělejte jedno! Dejte dostatek výbojek 250w na stěny, nebo na strop podchodu, a učiňte tak, co nejrychleji, aby chodci přestali v noci pobíhat přes silnici mezi poměrně rychle projíždějícími vozidly!
Je přece rozdíl, když si noční chodec stoupne na začátek podchodu a nevidí konec. Když vidí jen poblikávání skomírajícího světla, které vypadá, že každou chvíli klekne. Osvětlení s kvalitními výbojkami 250w je o něčem docela jiném! Světlo je jasně bílé, nebliká, pokud se rovna nezapíná, a chodec jde podchodem, jako za denního světla. A to dodává chodci pocit bezpečí. Rozhodně ho přestane lákat přebíhání přes širokou silnici.
tunelové propojení.jpg
A pokračujte dál.
Až budete mít vyřešeno osvětlení s dokonalými výbojkami 250w, potom se zaměřte ještě na jednu užitečnou záležitost. Kamerový systém dokáže odradit mnoho pouličních vandalů, či násilníků, kteří by měli za lubem něco zničit, nebo někoho okrást. I když je kvalitní světlo výbojek 250w už první zábranou, nikdy není na škodu jistit jej ještě dalším komponentem. Všechno je pro ochranu chodců, občanů Vaší obce!
Osvědčí-li se tento inkriminovaný podchod, začněte uvažovat také o dalších ve Vaší obci. Zabráníte tímto způsobem mnoha zbytečným tragédiím.