Jak si správně napsat životopis

Správně si napsat životopis by měli umět všichni, v dnešní době není taková jistota zaměstnání, nebo ho budete chtít sami někdy změnit.
Co je vlastně zkratka CV, kterou zaměstnavatelé uvádějí, když po Vás chtějí životopis – CV, latinsky Curriculum vitae, je zkratka pro dokument, který by měl obsahovat Vaše základní údaje, dosažené vzdělání, kvalifikaci a dosavadních pracovních zkušenostech.

Jak napsat životopis správně:
–        v první řadě je nutné si uvědomit, že již nejsme ve škole, a nepíšeme slohovou práci na pět stránek formou příběhu, v životopise by mělo být vše uvedeno spíše v bodech, a hlavně všechny informace musí být pravdivé

–        pravdivé především proto, že když si životopis trochu „přikrášlíte“, při následném pohovoru se do informací můžete pěkně zamotat

–        v bodech nebo odrážkách uveďtezákladní informace o své osobě, jako je jméno, datum narození, bydliště, kontakt, dosažené vzdělání a nezapomeňte, pokud máte, i na veškeré kurzy nebo školení, pokud jste za to obdrželi certifikát, také se o něm můžete zmínit

–        pokračujte dosavadními pracovními zkušenostmi, tam se můžete trochu rozepsat, jakých úspěchů jste dosáhli, popište konkrétně, jakou funkci jste zastávali, u starších ročníků platí, že nebudete psát celou svou pracovní historii, stačí zhruba za posledních 10 let

–        nezapomínejte, že životopis musízaujmout personalistu na první pohled, uvědomte si, že takových životopisů mu denně rukama projdou desítky, proto se snažte zaujmout, aby se u Vašeho životopisu zastavil déle než jen na pár vteřin

–        pokud mluvíte i jiným jazykem, než jen češtinou, také to patří do životopisu, nezapomeňte u toho uvést, na jaké úrovni cizí jazyk ovládáte

–        životopis byneměl být delší než dvě A4 strany, většinou postačí jen jedna, a co tam rozhodně nepatří, pokud je u životopisu vyžadována fotografie, tak fotografie z rodinných oslav, z dovolené apod., také pokud se zrovna neucházíte o místo modelky, svoji váhu a výšku tam rozhodně neuvádějte.