Služby k životu potřebujeme

Ať se nám to líbí nebo ne, služby zkrátka do našeho života patří. Buď je sami vyžadujeme, nebo poskytujeme. Jsou pro nás přímo stvořeny, jelikož slouží k uspokojení potřeb. Můžeme je různě dělit a začleňovat.
1.       Osobní – zde budou takové, které jsou nezbytně dané pro osobu. Může to být i forma pomoci v různých situacích. Každý z nás vyniká v nějaké oblasti dovednosti a tak si vzájemně můžeme vyměňovat protislužby.

Případně zde můžeme zařadit služby, které přináší nějakou změnu a potěšení do našeho života.
– kadeřnictví a holičství
-masérské služby
-kosmetické, pedikérské a ostatní osobní služby

2.       Veřejné  – zde se můžeme setkat s větším rozsahem výčtu. Do takových zařadíme oblasti služeb pro širší veřejnost.

Jen pro představu sem můžeme zařadit:
– dopravu
– ubytování
-různé finanční, informační a poradenské služby
-zdravotnictví a školství
-stravování a další

Služby můžeme dále dělit

1.       Výrobní – zde vznikají nějaké spotřební oblasti. Zařadíme sem například výrobu oděvů, nábytku, elektroniky, dopravních prostředků, sportovních nebo kuchyňských potřeb atd.
2.       Nevýrobní – jak je již vidět z názvu, neslouží k výrobě, ale ke spotřebě, tudíž k uspokojení lidí.

Můžeme vidět další rozdělení:
a)      Věcné – sem zařadíme takové služby, které se týkají našeho užívání, kdy potřebujeme nějakého řemeslníka – automechanika, instalatéra, zedníka, zahradníka, malíře atd.
b)      Osobní – takové služby působí přímo na nás – lékař, kadeřník, masér, kosmetička a další.

Česká republika a služby

Podle Českého statistického úřadu mají služby v naší zemi největší podíl na tvorbě hrubého domácího produktu. Vyznačují se hlavně tím, že mají menší dopad na životní prostředí, než třeba samotný průmysl. Díky takovým statistikám se dá snadno zjistit, jaká je životní úroveň lidí. Zaznamenané hodnoty se zpracovávají většinou za jedno roční období.