Stroje je třeba hlídat

Stroje je třeba hlídat


Představte si, že jste majiteli firmy, jež provozuje početnější nebo přímo početný vozový park a k tomu ještě neméně četné stavební stroje. Nebo si představte, že jste těmi, kdo za tento majetek osobně zodpovídají.
Je to dost hrozivá představa, že? Sice jste šéfem, jenže co z toho máte? Pořád abyste zjišťovali, kde se co nachází a co se s tím děje, a to to přitom ani nemůžete mít na očích, protože staveniště, kde vaše technika působí, jsou rozeseta po celé naší vlasti, vozidla navíc mohou vyjíždět i do zahraničí, a k tomu se to ještě přemísťuje z jednoho místa na druhé podle toho, kde je toho zrovna zapotřebí.
rypadlo za tmy
A zkuste si v téhle situaci zajistit, aby se s vaší technikou dělo jenom to, co se s ní dít má, aby tato byla odpovídajícím způsobem používána a nedocházelo k jakýmkoliv nepravostem, jichž v souvislosti s tímto oborem hrozí nemálo!
To prostě není v lidských silách. Člověk nemůže být na několika místech najednou. A najímat si nějaké pomocníky, kteří by následovali tuto techniku na každém kroku a měli ji stále na očích, to také nejde, to by vyšlo strašně draho.
Ovšem naštěstí s jednou výjimkou. Existuje i pomocník, který to odpovědné osobě dokáže všechno ohlídat, který může být všude najednou a nenechá se nikým uplatit, aby přimhouřil oko. A přitom vyjde výrazně laciněji. Jde o monitoring strojů, tedy systém, který sleduje vše, co má sledovat, přes satelit.
satelitní sledování
Stačí do každého kusu techniky, jež má být sledována, namontovat příslušné zařízení, a toto už bude informovat oprávněnou osobu přes počítač o všem, co se tu děje, v reálném čase i ze záznamu. Lze tak kdykoliv zjistit, co kde pracovalo a co bylo mimo provoz, co se kde nacházelo a kam to zamířilo, ba i co bylo dejme tomu zneužito nebo ukradeno. Pohonné hmoty nevyjímaje.
A tak moudří podnikatelé na toto sledování sázejí. Protože je to to jediné, co může zamezit i rozsáhlým škodám. Protože se o všem hned ví. Jako by u toho byl šéf osobně.