Trhy, obchody, obchodní domy

Víte, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí? Samozřejmě dělení je spousta. V současné době se jedná především o počet obyvatel. Dříve se vesnice odlišovala především svým zemědělským zaměřením, na rozdíl od měst, kde se rozvíjelo řemeslo a manufakturní výroba. Jedním z ukazatelů bylo v minulosti takzvané trhové právo. Tímto právem se právě dělila městečka od vesnic. Městská práva vydával buď sám panovník (u královských měst) nebo feudál (u poddanských měst).

Návštěva trhu bývala srovnatelná s návštěvou nákupního centra v současnosti. Trh představoval velkou událost nejen pro lidi, kteří tam vyráželi za nákupy, i pro lidi, kteří tam vyráželi za obchodem.
 

Existovaly v podstatě dva druhy trhů.

  1. Týdenní trh– uskutečňoval se jednou za týden ve stanovený den. Prodávalo se na něm zboží běžné potřeby jako ovoce, zelenina, mléčné výrobky.
  2. Výroční trhy– neboli také jarmarky byly událostí, která se uskutečňovala na základě privilegia, které udělil panovník. Těchto trhů se zúčastnili často obchodníci, kteří přijížděli zdaleka a přiváželi zboží, které nebývalo běžně dostupné. Například látky, koření, stuhy, obuv. Součástí výročních trhů byly různé potulné atrakce jako divadlo, hudební produkce a podobně.

 
Tržnice jako takové vznikaly zhruba od dob renesance v Itálii a Francii. V Praze vznikla tržnice až v 19. století.
 

Obchody

Protože mnoho lidí to mělo do města daleko, fungovaly na vesnicích obchody, kterým se říkalo různě hokynářství, kvelb, krám nebo koloniál. Jednalo se v podstatě o prodej smíšeného zboží. Kromě potravin tam bylo možno zakoupit vše, co bylo v domácnosti zapotřebí. Obchody existují v podstatě od starověku.

Existovaly i obchody zaměřené na určitý typ sortimentu (například masné krámy, pekařství), ty tvořily především kolorit měst.