Zaměstnanost v ČR

Podle statistik se míra nezaměstnanosti v naší republice stále, i když pomalu a zatím křehce, snižuje, přibývá nových pracovních míst a také, což je pro zaměstnance důležité, zaměstnavatelé už se tolik nebrání smlouvám na dobu neurčitou, což bylo ještě do nedávné doby pravidlem jen málokteré z firem.

Firmy se poslední dobou snaží také své zaměstnance odměňovat různými benefity, nejrozšířenější z nich jsou stravenky, které uvítá téměř každý zaměstnanec, ale některé z firem nabízí benefity i formou různých volnočasových aktivit, pro své zaměstnance za zvýhodněnou cenu.
Velká část firem se také zaměřila na další vzdělávací programy pro své zaměstnance, např. formou rekvalifikace, pro zvýšení znalostí k danému oboru, kterou svým zaměstnancům buď hradí v plné výši, nebo jim na ní z velké části přispívá.

A jaké jsou nejžádanější profese poslední doby:
Jednou z nejžádanějších profesí jsouIT pracovníci, zejména vývojáři.
Další žádanou profesí jsou personalisté – náboráři, jelikož se zvýšila celková zaměstnanost, hlavně i u velkých firem, které mají poptávku na více zaměstnanců, stoupla i poptávka po zaměstnancích, kteří budou takové lidi vybírat.

Dobrá zpráva pro absolventy obchodních akademií a škol s obchodním a ekonomickým zaměřením může být, že velká poptávka je i po zaměstnancích ve sféře financí a bankovnictví – účetní, finanční analytici, ekonomové, fakturanti, ti všichni nyní mohou sehnat zaměstnání snáze než v předchozích letech, také banky rozšiřují své řady o nové zaměstnance, zejména je to dáno vznikem nových bank.

Mnoho lidí jistě slyšelo o firmě Amazon, která zaměstnává tisíce lidí, je to vlastně logistické centrum, tudíž je nasnadě, že se zvýšila zaměstnanosti i v logistice a zásobování, tam je potřeba zaměstnance od dělníků, kteří zboží třídí až po manažery logistiky.

Je tedy Vaší volbou, kterou práci, pokud ji zrovna hledáte, si vyberete, buď takovou, na kterou máte kvalifikaci, nebo můžete projít rekvalifikačním kurzem a vybrat si práci, která Vás bude bavit, v dnešní době najít práci už tak těžké není.